Adres do korespondencji:
WDoMu
Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej
ul. ks. I. Skorupki 13/1
90-458 Łódź

Dane kontaktowe:
telefon: 609 102 827 (pon – pt w godzinach 8:00-16:00)
mail: biuro@mlodziwdomu.pl